Apa dan Bagaimana Cara Puasa Pati Geni Ilmu Pelet Pengasihan

Apa serta Bagaimana Langkah Puasa Pati Geni Apa dan Bagaimana Cara Puasa Pati Geni  Ilmu Pelet Pengasihan Ketika bicara mengenai lelaku serta tirakat kejawen kerap kita mendengar arti pati geni yang terkait dengan puasa, tetapi apa pengertian puasa pati geni sendiri? Lantas bagaimana tata langkah puasa pati geni yang benar menurut ketetapan yang ada? Bila mengulas tentang lelaku ini rasa-rasanya tak ada hubungannya hukum puasa pati geni dalam islam serta jadi dekat dengan evaluasi mengenai pengetahuan Jawa yang datang dari warisan beberapa leluhur zaman dulu.

apa-dan-bagaimana-cara-puasa-pati-geni-ilmu-pelet-pengasihan

Pati geni yaitu puasa yang mengharuskan si pelaku tidak untuk makan serta minum apa pun sepanjang 1×24 jam serta mesti ada dalam ruang tertutup tanpa ada sinar sedikitpun. Dalam menggerakkan lelaku ini, tak diijinkan untuk lakukan hubungan dengan dunia luar umpamanya bicara, makan, minum, tidur. Yang dikerjakan cuma semedi sembari mengamalkan rapalan mantra spesifik sesuai sama keilmuan yang dipelajari. Biasanya orang menggerakkan pati geni sepanjang satu hari semalam, tetapi ada juga puasa pati geni sepanjang 3 hari berturut-turut, bahkan juga di zaman dulu beberapa orang pandai sukses menggerakkan pati geni sepanjang 40 hari lamanya. Dalam lakukan puasa ini baiknya betul-betul tahu dengan apa yang dikerjakan, lantaran tidak ada maksud yang pasti jadi bakal percuma lantaran kemungkinan yang perlu di hadapi yaitu begitu besar menyangkut kesehatan tubuh kita. Serta tentang mantra serta pengetahuan yang dipelajari sebaiknya betul-betul tahu hakekatnya. Puasa pati geni yaitu satu diantara sebagian type puasa kejawen seperti puasa weton, ngrowot, serta puasa mutih yang pernah kita ulas pada tulisan terlebih dulu

View the original article here

Advertisements